Od 2015 roku, matematyka będzie przedmiotem rozszerzonym na maturze. W związku z tym, program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym ulegnie istotnej zmianie. Nowa teraz matura matematyka.

  1. Zmiana programu nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym jest konsekwencją decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wprowadzeniu matematyki jako przedmiotu rozszerzonego na maturze rocznikowej 2015.
  2. Nowy program nauczania będzie się składał z dwóch części: podstawowej i rozszerzonej. Podstawa programowa będzie obowiązywać wszystkich uczniów, natomiast część rozszerzona będzie dobrowolna i przeznaczona dla tych uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach ściśle powiązanych z matematyką, takich jak: fizyka, informatyka, czy też ekonomia.

Wreszcie łatwe przeliczenia!

Od tego roku szkolnego maturzyści rozszerzający matematykę będą mogli korzystać z kalkulatora podczas egzaminu. To duża zmiana, ponieważ dotychczas uczniowie musieli radzić sobie ze wszystkimi obliczeniami samodzielnie. Dzięki temu, że będą mogli skorzystać z kalkulatora, przeliczenia staną się łatwiejsze i maturzyści będą mogli skupić się na rozwiązywaniu zadań.

Nowy regulamin egzaminu dojrzałości pozwala na korzystanie z dowolnego modelu kalkulatora osobistego, pod warunkiem, że jest on wyłączony w czasie trwania całego egzaminu (tj. Podczas sprawdzianów i egzaminów końcowych). Warto pamiętać, że uczeń może przechowywać tylko jeden kalkulator podczas egzaminu. Ponadto istnieją ograniczenia co do funkcji, jakie można wykonać na kalkulatorze podczas egzaminu. Na przykład uczeń nie może korzystać z funkcji rysowania wykresów lub tworzenia tabel.

Nauka matematyki nigdy nie była tak łatwa!

Od kilku lat matematyka na maturze rozszerzonej jest bardziej przystępna dla uczniów. Wprowadzono nowe zasady, które ułatwiają jej zrozumienie. Nauka matematyki nigdy nie była tak łatwa!

W ostatnich latach w szkołach podstawowych i średnich coraz większy nacisk kładzie się na naukę matematyki. Uczniowie mają więcej możliwości, aby ją poznać i zrozumieć. Dzięki temu, matura rozszerzona staje się coraz bardziej przystępna dla uczniów. Wprowadzono nowe zasady, które ułatwiają zrozumienie matematyki. Nauka staje się łatwiejsza, a uczniowie mogą lepiej przygotować się do egzaminu. Matura rozszerzona jest bardziej przystosowana do potrzeb uczniów i ich możliwości. Dzięki temu, coraz więcej osób może ją zdać.

Odkryj nowe możliwości matematyki na maturze rozszerzonej!

Odkryj nowe możliwości matematyki na maturze rozszerzonej! Zdobądź wiedzę, która pomoże Ci lepiej zrozumieć i przyswoić materiał. Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi matematycznych, aby ułatwić sobie pracę. Poznaj nowe metody rozwiązywania problemów i ciesz się sukcesem na egzaminie!