Od 1 września 2016 roku obowiązuje nowy program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym. Zmiany są duże i dotykają przede wszystkim sposobu myślenia o tym przedmiocie. Matura jest trudniejsza, ale jej zaliczenie daje większe możliwości w dalszej karierze.

1. Wstęp:

Nowa teraz matura matematyka to przedmiot, który odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w świecie, a także do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Warto więc poświęcić jej odpowiednią uwagę i nauczyć się jak najlepiej ją opanować.

Od 1 września 2016 roku obowiązuje nowy program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym. Zmiany są duże i dotykają przede wszystkim sposobu myślenia o tym przedmiocie. Matura jest trudniejsza, ale jej zaliczenie daje większe możliwości w dalszej karierze. Dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować i zdać ją z jak najlepszym wynikiem.

Teraz matura: ciekawe przykłady zadań

Nowa era matematyki – teraz matura: ciekawe przykłady zadań. W nowym systemie matury, który wejdzie w życie w 2017 roku, będzie można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Zadania będą się różnić od tych, które rozwiązywali uczniowie w poprzednim systemie. Będą one bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb uczniów. Na przykład, zadanie może dotyczyć dowolnego tematu z podręcznika, a nie tylko tych omawianych na lekcji. Dodatkowo, uczniowie będą mogli korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, takich jak książki, internet czy materiały dostarczane przez nauczyciela.

Teraz matura: jak przygotować się do egzaminu?

Od 1 września 2019 roku weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wraz z nią nastąpiły zmiany w egzaminie maturalnym. Nowa era matematyki to większy nacisk na rozwiązywanie problemów oraz umiejętność pracy z danymi. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, trzeba poświęcić więcej czasu na ćwiczenia i pracę z różnymi zadaniami.

Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się ze strukturą egzaminu i jego wymaganiami. Warto też poczytać opinie uczniów, którzy już przeszli egzamin oraz porady ekspertów. Następnie można rozpocząć planowanie swojego czasu tak, aby mieć go jak najwięcej. W tym celu warto stworzyć sobie kalendarz lub tabelkę ze wskazaniem, ile czasu można poświęcić na poszczególne działy matematyki. Pamiętajmy także o regularnych powtórkach i utrwalaniu materiału. Odpowiednia organizacja czasu i metodyka pracy to podstawa sukcesu na maturze. Dlatego warto poświęcić więcej czasu na ćwiczenia i poszerzanie swojej wiedzy o matematyce.

Teraz matura: co zmieniło się w programie?

Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje nowy program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym. Wprowadzono wiele zmian, które mają na celu ułatwienie przygotowania się do egzaminu maturalnego. Jedną z najważniejszych zmian jest podział materiału na 4 moduły. Każdy z modułów jest dedykowany jednej części egzaminu:

  • pierwszy moduł – przygotowanie do części pisemnej egzaminu ósmoklasisty;
  • drugi moduł – przygotowanie do części ustnej egzaminu ósmoklasisty;
  • trzeci moduł – przygotowanie do części pisemnej egzaminu maturalnego;
  • czwarty moduł – przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego.

Dzięki temu podziałowi uczniowie mogą skupić się na tym, co jest dla nich najważniejsze i lepiej przygotować się do egzaminów. W nowym programie nauczania dużo większy nacisk kładzie się także na rozwiązywanie problemów oraz na umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków. Uczniowie muszą także opanować nowoczesne metody obliczeń, takie jak obliczanie całek czy równań różniczkowych.