W 2020 roku zmianie ulegnie egzamin dojrzałości. Nowa teraz matura matematyka będzie się składać z trzech części: pisemnej, ustnej i praktycznej. W pierwszej części egzaminu pisemnego zdający musi rozwiązać 60 zadań, w tym 10 zadań otwartych. Czas na rozwiązanie tej części egzaminu to 180 minut.

Druga część egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja egzaminacyjna ocenia przygotowanie zdającego do dalszej edukacji na studiach matematycznych.

Trzecia i ostatnia część egzaminu to test praktyczny, w którym zdający musi rozwiązać 20 zadań. Czas na jego rozwiązanie to 60 minut.

Wszystko, co musisz wiedzieć!

Od roku 2018 obowiązuje nowa matura. Wśród wielu zmian, jakie wprowadzono, duże znaczenie mają zmiany w arkuszu maturalnym z matematyki. Nowy arkusz jest bardziej skomplikowany i wymaga od uczniów większego zaangażowania. Warto się do niego dobrze przygotować, żeby mieć pewność, że egzamin się uda.

Poniższy tekst przybliża najważniejsze informacje o nowym arkuszu maturalnym z matematyki. Dowiesz się między innymi, jakie są jego główne różnice w stosunku do poprzedniego egzaminu oraz jak się do niego przygotować, żeby osiągnąć sukces.

Najważniejsze zmiany

Nowa matura matematyka to nowe wyzwania dla uczniów. Wymaga ona od nich większego zaangażowania i pracy, aby osiągnąć sukces.

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie się liczby obowiązkowych zadań do rozwiązania. Uczniowie muszą więc lepiej przygotować się do egzaminu. Inna istotna zmiana to sposób oceniania. Nowa matura bardziej premiuje umiejętności niż faktyczną wiedzę uczniów. Dlatego też warto skupić się na nauce metod i rozwiązywaniu problemów, a nie tylko na suchych faktach.

Ponadto, egzamin maturalny będzie siadał w formie komputerowej, co oznacza, że uczniowie muszą być przygotowani do tego typu testu. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, nowa matura matematyka może okazać się trudniejsza niż dotychczasowa, ale daje również więcej możliwości jej zdania.